Met dank aan de volgende personen.

Dat ik hun mooie tube's mag gebruiken in mijn lessen.